Trainingen scholen

Trainingen 'Talentbegeleiding op uw school'

Onderwijstraining

'Talentbegeleiding op uw school', begeleiding van het hoogbegaafde kind bij welzijn, vaardigheden en uitdaging

Doelgroep: PO en VO, IB-ers, zorgcoördinatoren, docenten, leerkrachten, leerlingbegeleiders, team- en schoolleiders en andere belangstellenden.
Data: najaar 2017
Tijd: één middag (basistraining) of drie middagen (specialisttraining) van 13.30 uur – 16.30 uur
Locatie: Barneveld en Apeldoorn
Groepsgrootte: 5-10 personen
Mogelijkheden: vanaf 5 personen kan deze training ook bij u op school gegeven worden.

Basistraining (één middag) Talentbegeleiding

Omschrijving Basistraining (één middag):

Veel hoogbegaafde kinderen presteren onder of zitten niet lekker in hun vel. Hoe pak je dat aan? In deze training leert u hoogbegaafde kinderen allround begeleiden. U leert in het welzijn van het kind te voorzien met praktische handvatten. Training van vaardigheden komt aan bod. Ook kijken we naar het creëren van uitdaging. Onderwerpen die aan bod komen zijn systeemtherapie, RET, psycho-educatie, …

Simon Anemaet heeft een grote passie voor het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en scholen. Uit eigen ervaring kan hij vertellen hoe je praktisch en persoonlijk kunt begeleiden en kinderen tot bloei kunt brengen.

Aan het einde van de training:
– kent u de basistheorieën voor hoogbegaafdheid.
– heeft u kennis van methodieken voor het individueel begeleiden van kinderen.
– heeft u handvatten voor het voorzien in welzijn van hoogbegaafde kinderen.
– weet u aan welke vaardigheden gewerkt moeten worden.
– weet u hoe u uitdaging kunt bieden.

Kosten basistraining (één middag): € 150,- p.p. (inclusief koffie/thee, documentatie en BTW).

Specialisttraining (drie middagen) Talentbegeleiding

Omschrijving Specialisttraining (drie middagen):

Deze cursus is bedoeld voor wie wil starten met Talentbegeleiding op zijn school. In drie middagen krijg je voldoende handvatten om hiermee aan de slag te gaan. U heeft ruimschoots de gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en praktijksituaties in te brengen. Bovendien ontvangt u het boek ‘…..’ bij deze specialisttraining.

Veel hoogbegaafde kinderen presteren onder of zitten niet lekker in hun vel. Hoe pak je dat aan? In deze training leert u hoogbegaafde leerlingen allround begeleiden. U leert in het welzijn van het kind te voorzien met praktische handvatten. Training van vaardigheden komt aan bod. Ook kijken we naar het creëren van uitdaging. Onderwerpen die aan bod komen zijn systeemtherapie, RET, psycho-educatie, …

Simon Anemaet heeft een grote passie voor het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en scholen. Uit eigen ervaring kan hij vertellen hoe je praktisch en persoonlijk kunt begeleiden en kinderen tot bloei kunt brengen.

Aan het einde van de training:
– kent u de basistheorieën voor hoogbegaafdheid.
– heeft u kennis van methodieken voor het individueel begeleiden van kinderen.
– heeft u visie ontwikkeld voor hoogbegaafdheid op school.
– heeft u handvatten voor het voorzien in welzijn van hoogbegaafde kinderen.
– weet u aan welke vaardigheden gewerkt moeten worden.
– weet u hoe u uitdaging kunt bieden.
– heeft u ervaringen met collega’s gedeeld en deskundige feedback gekregen.
– kunt u starten met het opzetten van talentbegeleiding in de school.

Kosten specialisttraining (drie middagen): € 399,- p.p. (inclusief koffie/thee, documentatie en BTW).

Toen ik binnenkwam bij Simon overviel me de rust die hij uitstraalde. N.a.v. mijn hulpvraag en goed luisteren naar mijn verhaal maakte hij een behandelplan. Hij stelde vragen die nieuwe invalshoeken en gezichtspunten opleverde.

Cliënt

Simon is echt een vakkundig begeleider van hoogbegaafden. Hij heeft onze zoon zeer goed geholpen en heeft daarnaast ook oog voor de rest van het gezin.

Ouders

Simon geeft deskundige hulp, heeft een hart voor mensen en helpt me inzicht te krijgen in mijn eigen denk- en handelspatronen.

Cliënt

Simon is rustig en stabiel. Hij is een bouwer. Zo heeft hij alle neuzen dezelfde kant op gekregen en kwam het Talentonderwijs op onze school van de grond.

collega Johannes Fontanus College

‘Mr. Anemaet luistert eerst naar je verhaal, kijkt vervolgens waar de problemen zitten, en helpt je tenslotte een goede aanpak te kiezen. Dit zie ik terug in mijn cijfers en werkhouding.’

Leerling VWO4

‘Luuk voelt zich begrepen. Iemand die begrijpt dat anders denken en leren NORMAAL is. Hij kan nu bij mij en bij zijn klasgenoten meer zichzelf zijn.’

Moeder van Luuk (brugklas)

‘Je hebt Emma leren studeren.’

Moeder van Emma (VWO3)

‘Samen met de ouders van Lennard gingen we in gesprek. Je bent een specialist in hoogbegaafdheid. Je hebt me inzicht gegeven in Lennard en handvatten gegeven om hem te laten bloeien. Ik heb er weer zin in!’

Leerkracht van Lennard (10 jaar)

‘Onze zoon heeft door het succes van deze begeleiding weer zin in school. Hij zit nu veel beter in zijn vel.’

Ouders van een brugklasleerling havo/vwo
Gelderland, landelijk en internationaal
06 2304 5023 - info@yonahtalent.nl - Skypenaam: YonahTalent