Scholen oud

Workshop 1: visie en beleid op (hoog)begaafdheid in het VO

Hoe richt je Talentbegeleiding in op jouw school? Welke stappen kun je nemen om dit tot een succes te maken? Hoe werk je samen met schoolleiding, docenten, mentoren en ouders? Wat is wijsheid voor jouw school: te spreken over hoogbegaafdheid, (hoog)begaafdheid of begaafdheid?

Workshop 2: talentbegeleiding voor het VO

Hoe kun je (hoog)begaafde kinderen begeleiden bij jouw op school? Er zijn zoveel probleemgebieden waar je als mentor of docent in vast kan komen te zitten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met kinderen die onderpresteren of sociaal-emotionele problemen ervaren? Een kind vertoont buitensporig gedrag of vraagt teveel aandacht op in de klas. Hoe kan je daar goed mee om gaan? Als het gaat om passende hulp bieden, dan ontkom je er niet aan om financiële middelen in te zetten. Hoe kun je slim gebruik maken van de gelden die beschikbaar worden gesteld door Passend Onderwijs zonder dat de school volledig moet opdraaien voor de kosten?
Een praktische workshop waarbij je aan het einde van de middag goed kader hebt om onderbouwd aan de slag te gaan met de begeleiding van jouw klas. Gratis formulieren om gesprekken te voeren met kinderen, ouders, mentoren en docenten!

Workshop 3: RET in het VO

Misschien herken je het wel: meiden die in de bovenbouw van het VWO zo goed mogelijk willen presteren, zodat ze in een kramp terecht komen. De faalangst staat dan zo in de weg dat het eindexamen bijna onhaalbaar lijkt. Wil je als docent of begeleider deze kinderen heel concreet willen helpen? Of kinderen op de middelbare school die vastlopen bij lastige of vervelende situaties en gebeurtenissen op school? Of moeite hebben om met stress om te gaan? Deze workshop geeft concrete handvatten die je als mentor, docent of decaan kan inzetten bij 1-op-1-begeleiding. Op basis van Rationeel Emotieve Therapie (RET) speciaal aangepast voor kinderen van de middelbare school ga je aan de slag met werkvormen waarin het kind bewuster wordt van zijn automatische negatieve gedachten, het verschil tussen gezonde en ongezonde gedachten én het verschil tussen willen en moeten leert. Bovendien oefenen ze met het benoemen van hun vier basisemoties en leren ze deze emoties met behulp van ‘volumeknoppen’ (bij) te sturen. Er worden ook tips gegeven hoe je kinderen ruimte geeft om zich veilig en open op te stellen in het begeleidingsgesprek. Je kan zo op een positieve manier op zoek gaan naar sterkte en zwakke punten van het kind zonder daar een oordeel aan te verbinden.

Toen ik binnenkwam bij Simon overviel me de rust die hij uitstraalde. N.a.v. mijn hulpvraag en goed luisteren naar mijn verhaal maakte hij een behandelplan. Hij stelde vragen die nieuwe invalshoeken en gezichtspunten opleverde.

Cliënt

Simon is echt een vakkundig begeleider van hoogbegaafden. Hij heeft onze zoon zeer goed geholpen en heeft daarnaast ook oog voor de rest van het gezin.

Ouders

Simon geeft deskundige hulp, heeft een hart voor mensen en helpt me inzicht te krijgen in mijn eigen denk- en handelspatronen.

Cliënt

Simon is rustig en stabiel. Hij is een bouwer. Zo heeft hij alle neuzen dezelfde kant op gekregen en kwam het Talentonderwijs op onze school van de grond.

collega Johannes Fontanus College

‘Mr. Anemaet luistert eerst naar je verhaal, kijkt vervolgens waar de problemen zitten, en helpt je tenslotte een goede aanpak te kiezen. Dit zie ik terug in mijn cijfers en werkhouding.’

Leerling VWO4

‘Luuk voelt zich begrepen. Iemand die begrijpt dat anders denken en leren NORMAAL is. Hij kan nu bij mij en bij zijn klasgenoten meer zichzelf zijn.’

Moeder van Luuk (brugklas)

‘Je hebt Emma leren studeren.’

Moeder van Emma (VWO3)

‘Samen met de ouders van Lennard gingen we in gesprek. Je bent een specialist in hoogbegaafdheid. Je hebt me inzicht gegeven in Lennard en handvatten gegeven om hem te laten bloeien. Ik heb er weer zin in!’

Leerkracht van Lennard (10 jaar)

‘Onze zoon heeft door het succes van deze begeleiding weer zin in school. Hij zit nu veel beter in zijn vel.’

Ouders van een brugklasleerling havo/vwo
Gelderland, landelijk en internationaal
06 2304 5023 - info@yonahtalent.nl - Skypenaam: YonahTalent