Diensten

Welke mogelijkheden zijn er voor u als school?

Yonah Talent biedt een breed scala aan diensten, die allen passen binnen de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. In het kader van Passend Onderwijs is er steeds meer vraag naar expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Scholen zijn zoekende naar een passend onderwijsaanbod voor deze doelgroep, maar komen in deze zoektocht veel uitdagingen tegen: beleid, visie, (team)kennis, materialen etc.

Yonah Talent kan op professionele en praktische wijze uw school begeleiden op weg naar een onderbouwd verrijkingsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen!

Yonah Talent biedt de volgende diensten aan:

1Talentbegeleiding, teamscholing en docentbegeleiding

Yonah Talent is specialist in talentbegeleiding en het opzetten hiervan. Ook kan ik ingeschakeld worden voor teamtrainingen op het gebied van (hoog)begaafdheid. Of wilt u docentondersteuning voor omgang met een (hoog)begaafde leerling in de klas? U kunt van mij een persoonlijke en praktische aanpak verwachten.

2Individuele kind- en leerlingbegeleiding

Wanneer een kind vast loopt op school, kan Yonah Talent individuele begeleiding bieden. Dit kan allerlei soorten hoogbegaafden- en individuele problematiek betreffen. Ouders en school worden in deze begeleiding meegenomen.

3Ontwikkelen van beleid

Yonah Talent kan scholen helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een beleidsplan hoogbegaafdheid. Dit plan wordt op maat samengesteld. Advies is mogelijk voor de volle breedte van de school: IB’er, RT’er, schoolleiding, decaan, docent en/of mentor.

4Trainingen, lezingen en cursussen

Yonah Talent geeft trainingen, lezingen en cursussen  op maat. In overleg wordt het gewenste onderwerp vastgesteld.

Toen ik binnenkwam bij Simon overviel me de rust die hij uitstraalde. N.a.v. mijn hulpvraag en goed luisteren naar mijn verhaal maakte hij een behandelplan. Hij stelde vragen die nieuwe invalshoeken en gezichtspunten opleverde.

Cliënt

Simon is echt een vakkundig begeleider van hoogbegaafden. Hij heeft onze zoon zeer goed geholpen en heeft daarnaast ook oog voor de rest van het gezin.

Ouders

Simon geeft deskundige hulp, heeft een hart voor mensen en helpt me inzicht te krijgen in mijn eigen denk- en handelspatronen.

Cliënt

Simon is rustig en stabiel. Hij is een bouwer. Zo heeft hij alle neuzen dezelfde kant op gekregen en kwam het Talentonderwijs op onze school van de grond.

collega Johannes Fontanus College

‘Mr. Anemaet luistert eerst naar je verhaal, kijkt vervolgens waar de problemen zitten, en helpt je tenslotte een goede aanpak te kiezen. Dit zie ik terug in mijn cijfers en werkhouding.’

Leerling VWO4

‘Luuk voelt zich begrepen. Iemand die begrijpt dat anders denken en leren NORMAAL is. Hij kan nu bij mij en bij zijn klasgenoten meer zichzelf zijn.’

Moeder van Luuk (brugklas)

‘Je hebt Emma leren studeren.’

Moeder van Emma (VWO3)

‘Samen met de ouders van Lennard gingen we in gesprek. Je bent een specialist in hoogbegaafdheid. Je hebt me inzicht gegeven in Lennard en handvatten gegeven om hem te laten bloeien. Ik heb er weer zin in!’

Leerkracht van Lennard (10 jaar)

‘Onze zoon heeft door het succes van deze begeleiding weer zin in school. Hij zit nu veel beter in zijn vel.’

Ouders van een brugklasleerling havo/vwo
Gelderland, landelijk en internationaal
06 2304 5023 - info@yonahtalent.nl - Skypenaam: YonahTalent