Begeleiding

Begeleiding bij (hoog)begaafdheid

Individuele begeleiding heeft mijn passie. Deze begeleiding is bedoeld voor (hoog)begaafde kinderen, jongeren en volwassenen die psychische moeilijkheden ervaren in hun persoonlijk functioneren of die op een of andere manier vastlopen. In het basis- en voorgezet en hoger onderwijs heb ik honderden kinderen, leerlingen (en thuiszitters) en studenten mogen begeleiden. U mag van mij een complete aanpak met langdurige investering in u en uw kind verwachten.

Kennismaking

U kunt mij altijd bellen voor een gratis telefonische kennismaking: 06 2304 5023. Ook kunt u me bereiken via email: info @ yonahtalent . nl . U kunt uw eerste vragen bespreken en dan kunt u kijken of de begeleiding aan zou sluiten bij uw wensen.

Aanmelding

Wanneer u besluit om uzelf of uw kind aan te melden kunt u dit kenbaar maken per telefoon, per e-mail of desgewenst na afloop van het kennismakingsgesprek. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreid intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Behalve de formele inschrijving zal bij een kind of jongere ook informatie verzameld worden over uw kind, de school en de thuissituatie. Daarbij is het handig wanneer u, indien voorhanden, aanvullende gegevens meebrengt van school of van andere instanties, in de vorm van onderzoeks- of observatieverslagen. Na afloop ontvangt u een schriftelijk verslag met daarin een advies voor begeleiding.

In sommige situaties volstaat alleen een intakegesprek voor de situatie van uw kind. Dit kan soms wenselijk als second opinion na een vermoedelijk verkeerde diagnose rondom hoog- of meerbegaafdheid.

In veel situaties is het wenselijk om na de intake een begeleidingstraject te doen. Dit is momenteel mogelijk indien u in de wijde regio van Barneveld, Apeldoorn, Arnhem en de Achterhoek woont. Zowel het intakegesprek als de begeleiding vinden in principe plaats bij u thuis. Indien gewenst kan dit ook bij mijn praktijk in Groenlo plaatsvinden.

Begeleiding

De begeleiding vindt in principe één keer per week of om de week thuis plaats. Kinderen en jongeren worden in een gesprek van een uur begeleid gecombineerd met een gesprek met de ouder. (Jong-)volwassenen hebben vaak gedurende een of anderhalf uur individuele begeleiding.

Bij de begeleiding is vooral het ontwikkelingsproces belangrijk. De dagelijkse dingen worden besproken zoals de situatie thuis, op school/werk en de persoonlijke beleving.

Welke begeleiding biedt Yonah Talent voor begaafde, hoogbegaafde en meerbegaafde kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen?

  • Snel prikkelbaar
  • Faalangst
  • Onderpresteren
  • Depressie
  • Perfectionisme
  • Snel en veel huilen
  • Moeilijk concentreren
  • Thuiszitten
  • Therapie

De begeleiding wordt geheel persoonlijk afgestemd. Het sluit aan bij psychosociale therapie, waarvoor ik ook in opleiding voor ben. Specifiek bied ik hulp op het gebied van welzijn, persoonlijke groei, gezinsondersteuning en bemiddeling met school/werk.

Evaluatie

Tijdens de begeleidingsperiode wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten. Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor overleg of een tussenevaluatie.

Aan het einde van een begeleidingsperiode zal met u een eind-evaluatiegesprek worden gepland. Desgewenst kunnen er gesprekken op school plaatsvinden, zodat ook de leerkracht en remedial teacher/interne begeleider erbij betrokken worden. Er wordt meestal een periode afgesproken voor de begeleiding. Tussentijds en na afloop zal er geëvalueerd worden. Vervolgens kan worden bepaald of er nog vervolghulp nodig is.

Toen ik binnenkwam bij Simon overviel me de rust die hij uitstraalde. N.a.v. mijn hulpvraag en goed luisteren naar mijn verhaal maakte hij een behandelplan. Hij stelde vragen die nieuwe invalshoeken en gezichtspunten opleverde.

Cliënt

Simon is echt een vakkundig begeleider van hoogbegaafden. Hij heeft onze zoon zeer goed geholpen en heeft daarnaast ook oog voor de rest van het gezin.

Ouders

Simon geeft deskundige hulp, heeft een hart voor mensen en helpt me inzicht te krijgen in mijn eigen denk- en handelspatronen.

Cliënt

Simon is rustig en stabiel. Hij is een bouwer. Zo heeft hij alle neuzen dezelfde kant op gekregen en kwam het Talentonderwijs op onze school van de grond.

collega Johannes Fontanus College

‘Mr. Anemaet luistert eerst naar je verhaal, kijkt vervolgens waar de problemen zitten, en helpt je tenslotte een goede aanpak te kiezen. Dit zie ik terug in mijn cijfers en werkhouding.’

Leerling VWO4

‘Luuk voelt zich begrepen. Iemand die begrijpt dat anders denken en leren NORMAAL is. Hij kan nu bij mij en bij zijn klasgenoten meer zichzelf zijn.’

Moeder van Luuk (brugklas)

‘Je hebt Emma leren studeren.’

Moeder van Emma (VWO3)

‘Samen met de ouders van Lennard gingen we in gesprek. Je bent een specialist in hoogbegaafdheid. Je hebt me inzicht gegeven in Lennard en handvatten gegeven om hem te laten bloeien. Ik heb er weer zin in!’

Leerkracht van Lennard (10 jaar)

‘Onze zoon heeft door het succes van deze begeleiding weer zin in school. Hij zit nu veel beter in zijn vel.’

Ouders van een brugklasleerling havo/vwo
Gelderland, landelijk en internationaal
06 2304 5023 - info@yonahtalent.nl - Skypenaam: YonahTalent